Starożytna Polska pod względem historycznym: jeograficznym i statystycznym, 2 tomas

Priekinis viršelis
S. Orgelbrand, 1844
 

Ką žmonės sako - Rašyti recenziją

Neradome recenzijų įprastose vietose.

Kiti leidimai - Peržiūrėti viską

Pagrindiniai terminai ir frazės

Populiarios ištraukos

437 psl. - Całując rękę monarchy, wyrzekł: tego Boga, przed którego sądem stanąć miałem, gdym się przed chwilą do boju gotował, biorę za świadka, że wszystko com czynił, czyniłem z chęci dobra publicznego; obiecuję wiarę, w silnej nadziei, że WKM do żądania narodu przychylić się raczysz.
161 psl. - ponieważ dla braku wody w Proszowicach nad Szreniawą mieszczanie z niemałym kosztem dla jej przywożenia konie utrzymywać muszą, aw razie pożaru ratunek staje się nader utrudzający, pragnąc przeto tej niedogodności zaradzić, pozwalamy : ażeby woda z rzeki Szreniawy sprowadzoną była kanałami do sporządzonego rezerwoaru wśród rynku, zkąd rurami dostarczać się ma po domach".
101 psl. - Jagełłów rządzonego, ledwo dziś widać pod zalewami wód a kupami nawianego piasku. Niedbalstwo i nieczułość zdawały się łączyć umyślnie, aby pozbawić naród tak wielkiego z produktów srebra i oło(1) Miejsce na kopalnie wyznaczone, dzieli się na 128 części, kuksami zwane. Część, którą kto ma w górach, zowie się kux.
444 psl. - Krakowu, dała nazwisko drogi Batego owemu gościńcowi, które się dotąd w pamięci potomnych utrzymuje. „Kiedym był w tych miejscach, mówi Czacki, jeszcze gmin wspominał o drodze Batego io jego okrucieństwach.
74 psl. - Zadnego oni z sobą społeczeństwa nie mają i kilka razy tylko na rok, na czas krótki schodzą się: przechadzka nawet we dwóch, jest im zabroniona. Jeden przełożony z...
405 psl. - ... dłuższy czas najmować, lub onych przechowywać. takowy utracić ma prawo do mieszczaństwa i possessyi gruntów. Chcę także: aby synowie mieszczan byli w czytaniu i pisaniu edukowani, dla tego obowiązuję ich, aby osobnego dyrektora trzymali, lub też pisarz miejski powiększoną mając za to pensyą, razem i dyrektora obowiązek dopełniał.
429 psl. - podupadliśmy przez ustawiczne szarwarki i częste flisy z przyniewoleniem dworskim i biciem; jeżeliby który z nas miał kupić drzewa na spuszczenie do Warszawy, to wielki opłatek do dworu musimy dawać, czego zdawna nie bywało.
368 psl. - ... względem wojny z Krzyżakami, dla sądów walnych i dla oświadczenia narodowi przedsięwzięcia: iż widząc się być starym i słabym, umyślił rozdzielić ciężar panowania. Poczyniwszy różne rozporządzenia, księstwo Wielkopolskie oddał z zupełną władzą synowi Kazimierzowi. Upominał go do sprawiedliwego i łaskawego z poddanemi postępowania; do pilnej straży państwa, do odzyskania dawnych onego granic, przez Niemce, Czechy i Krzyżaki zabranych, a do naśladowania siebie męstwem...
156 psl. - Konrad niechęć ku sobie krakowianów i wynikłe z niej wojenne przygotowania, dla tym pewniejszego ukrycia swoich zamiarów, nakazał tu zjazd 1242 r., z powodu niby powszechnej tej części państwa od najazdów tatarskich ochrony. Mniej ostrożni ziemianie zjechawszy się na miejsce, poczuli zgotowaną zdradę. Pochwytał Konrad znaczniejszych i pokuwszy w kajdany, odesłał do Mazowsza.
153 psl. - Węgier wygnani 1311 r., klasztor swój w zamek obrócony ujrzeli, póki ich znowu po kilku leciech do łaski król nie przypuścił. Wszakże, ażeby dwoiste już miasta przewinienie na dalsze czasy wzrostu nie brało, odebrał mu Łokietek moc obierania radzców, a władzę tego wyboru oddał Wojewodzie (1) Kromer, tlom.

Bibliografinė informacija