Starożytna Polska: pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym, 2 tomas,1 dalis

Priekinis viršelis
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1844
 

Ką žmonės sako - Rašyti recenziją

Neradome recenzijų įprastose vietose.

Kiti leidimai - Peržiūrėti viską

Pagrindiniai terminai ir frazės

Populiarios ištraukos

443 psl. - Całując rękę monarchy, wyrzekł: tego Boga, przed którego sądem stanąć miałem, gdym się przed chwilą do boju gotował, biorę za świadka, że wszystko com czynił, czyniłem z chęci dobra publicznego; obiecuję wiarę, w silnej nadziei, że WKM do żądania narodu przychylić się raczysz.
163 psl. - ponieważ dla braku wody w Proszowicach nad Szreniawą mieszczanie z niemałym kosztem dla jej przywożenia konie utrzymywać muszą, aw razie pożaru ratunek staje się nader utrudzający, pragnąc przeto tej niedogodności zaradzić, pozwalamy : ażeby woda z rzeki Szreniawy sprowadzoną była kanałami do sporządzonego rezerwoaru wśród rynku, zkąd rurami dostarczać się ma po domach".
101 psl. - Jagełłó w rządzonego, ledwo dziś widać pod zalewami wód a kupami nawianego piasku. Niedbalstwo i nieczułość zdawały się łączyć umyślnie, aby pozbawić naród tak wielkiego z produktów srebra i oło(1) Miejsce na kopalnie wyznaczone, dzieli się na 128 części, kuksami zwane. Część, którą kto ma w górach, zowie się kux.
450 psl. - Krakowu, dała nazwisko drogi Batego owemu gościńcowi, które się dotąd w pamięci potomnych utrzymuje. „Kiedym był w tych miejscach, mówi Czacki, jeszcze gmin wspominał o drodze Batego io jego okrucieństwach.
74 psl. - Zadnego oni z sobą społeczeństwa nie mają i kilka razy tylko na rok, na czas krótki schodzą się: przechadzka nawet we dwóch, jest im zabroniona. Jeden przełożony z...
411 psl. - ... dłuższy czas najmować, lub onych przechowywać. takowy utracić ma prawo do mieszczaństwa i possessyi gruntów. Chcę także: aby synowie mieszczan byli w czytaniu i pisaniu edukowani, dla tego obowiązuję ich, aby osobnego dyrektora trzymali, lub też pisarz miejski powiększoną mając za to pensyą, razem i dyrektora obowiązek dopełniał.
498 psl. - TrąchtamiróW, albo: Trechtymirów nad Dnieprem. Stefan Batory, chcąc pograniczne prowincye ubespieczyć od pogańskich zapędów, urządził 1578 r. Kozaków, nadał im miasto z przyległościami, przeznaczając zamek na mieszkanie dla attamanów czyli ich hetmanów, na żołnierski trybunał, zbrojownią i skład sprzętów wojennych. ,,Kozacy bowiem dawniej, nie mając ani pewnego siedliska, ani urzędu, bawili się w lecie rybołostwem i napadami na tatarskie koczowiska, szukając w Polszcze...
158 psl. - Konrad niechęć ku sobie krakowianów i wynikłe z niej wojenne przygotowania, dla tym pewniejszego ukrycia swoich zamiarów, nakazał tu zjazd 1242 r., z powodu niby powszechnej tej części państwa od najazdów tatarskich ochrony. Mniej ostrożni ziemianie zjechawszy się na miejsce, poczuli zgotowaną zdradę. Pochwytał Konrad znaczniejszych i pokuwszy w kajdany, odesłał do Mazowsza.
62 psl. - Łobzowa zjachali itamwszytkich ich krzywd przesłuchali i lepiej wszytko co się dzieje obaczyli i wyrozumieli, a postanowili jakoby wiele którym sposobem ci poddani co robić do folwarku mieli, aby ze szkodą Naszą az ich krzywdą nie było. I gdy tam JMX. biskup z P. Płazą...
374 psl. - ... względem wojny z Krzyżakami, dla sądów walnych i dla oświadczenia narodowi przedsięwzięcia? iż widząc się być starym i słabym, umyślił rozdzielić ciężar panowania. Poczyniwszy różne rozporządzenia, księstwo Wielkopolskie oddał z zupełną władzą synowi Kazimierzowi. Upominał go do sprawiedliwego i łaskawego z poddanemi postępowania; do pilnej straży państwa, do odzyskania dawnych onego granic, przez Niemce, Czechy i Krzyżaki zabranych, a do naśladowania siebie męstwem...

Bibliografinė informacija